فوریه 19, 2024

مزایده فروش دام مازاد

شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء( سهامی خاص ) در نظر دارد تعدادی دام مازاد را از طریق مزایده عمومی به فروش […]
فوریه 19, 2024

مناقصه تعیین پیمانکار عملیات کودبرداری

شرح مناقصه عبارتست از: عملیات کود برداری حدود 25000 (بیست و پنج هزار) تن کود دامی دپو شده در واحد گاوداری آبیک واقع در استان قزوین، […]
فوریه 14, 2024

مزایده فروش 600 تن چوب

شركت كشت و صنعت و مجتمع شير و گوشت محيــاء در نظر دارد مقدار حدود 600 تن چوب و کنده استحصالی باغات غیر مثمر و حذف […]
فوریه 14, 2024

مزایده فروش پسته خشک

شركت كشت و صنعت و مجتمع شير و گوشت محيــاء در نظر دارد مقدار تقريبي حدود 54640 کیلوگرم محصول پسته خشك توليدي خود رقم کله قوچی […]
دسامبر 25, 2023

مزایده فروش تعدادی دام مازاد

شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء( سهامی خاص ) در نظر دارد تعدادی دام مازاد را از طریق مزایده عمومی به فروش […]
دسامبر 3, 2023

مزایده فروش تعدادی دام مازاد

شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء( سهامی خاص ) در نظر دارد تعدادی دام مازاد را از طریق مزایده عمومی به فروش […]
اکتبر 22, 2023

مزایده فروش دام

شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء( سهامی خاص ) در نظر دارد تعدادی دام مازاد را از طریق مزایده عمومی به فروش […]
اکتبر 7, 2023

مناقصه طراحی، تهیه، نصب و اجرای نمای کامپوزیت ساختمان اداری

شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات طراحی، تهیه، نصب و اجرای نمای کامپوزیت ساختمان اداری در […]
اکتبر 7, 2023

مناقصه تهیه، حمل و نصب و اجرای دیوار پوش و سقف کاذب ساختمان اداری

شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات تهیه، حمل و نصب و اجرای دیوار پوش و سقف […]