یک هیئت از کارشناسان کشاورزی کشور لبنان از قسمتهای مختلف باغبانی و کشاورزی واحد آبیک شرکت کشت و صنعت محیاء بازدید کردند.