کلاس آموزشی احکام اسلامی و تکریم ارباب رجوع با هدف یاد آوری و آشنایی بهتر با احکام دینی و شرعی در روز یکشنبه مورخه 1402/11/9 توسط حجت الاسلام محمد یاری و جمعی از پرسنل واحد حفاظت فیزیکی در محل نماز خانه شرکت کشت و صنعت محیاء برگزار گردید.