برگزاری جلسه بررسی وضعیت ژنتیکی واحد دام‌اصیل دامپروری آبیک
در این جلسه که با حضور مشاور اصلاح نژاد واحد دامپروری آبیک برگزار شد، پس از بررسی وضعیت ژنتیکی گله و پیش‌بینی روند آن در سالهای آتی، راهکارهای افزایش پیشرفت ژنتیکی گله بررسی شد. علاوه بر این کلاس آموزشی در راستای موضوع مربوطه با حضور کارشناسان دامپروری برگزار شد