برگزاری کلاس آموزشی کاهش ضایعات خوراک و کنترل هزینه‌ها در واحد دامپروری

در راستای کاهش هزینه‌ها و به منظور آگاهی پرسنل واحد ساخت خوراک و خوراک‌ریز از جزئیات خرید و هزینه‌های مواد خوراکی در این بخش، توسط آقای دکتر نوری کارشناس بخش خوراک، در تاریخ ۹ خرداد ماه، کلاس آموزشی با موضوع راهکارهای کاهش ضایعات و کنترل هزینه‌ها در واحد دامپروری برگزار شد