با حضور فرمانده گردان امام حسین (ع) شهرستان آبیک ، کلاس آموزشی حوزه حفاظت فیزیکی در روز دوشنبه مورخه 1402/11/2 با حضور جمعی از پرسنل حفاظت فیزیکی شرکت کشت و صنعت محیاءجهت آگاهی بیشتر برگزار گردید.