کلاس آموزشی با عنوان ترندهای مدیریتی در گله های گاو

به گزارش روابط عمومی شرکت محیا ، روز پنجشنبه مورخ 16 فروردین ماه سال 1403 کلاس آموزشی با عنوان ترندهای مدیریتی در گله های گاو شیری توسط دکتر محجوبی با موضوع جیره های کم پروتئین، کم فسفر و پر علوفه با حضور کلیه کارشناسان در محل سالن کنفرانس واحد دامپروری شرکت برگزار گردید.