هفتمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت

🔹️شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء در هفتمین جایزه ملی تعالی و پیشرفت مورد ارزیابی قرار گرفت.

🔹️به گزارش روابط عمومی شرکت محیاء؛ 

اعضای تیم ارزیاب معرفی شده از سوی دبیرخانه جایزه ملی و تعالی پیشرفت به مدت دو روز به تاریخ های ۰۳ و ۰۴ بهمن ۱۴۰۲ جهت انجام فرآیند ارزیابی مدل جایزه تعالی و پیشرفت با حضور مدیران ارشد شرکت و کارشناسان و کارکنان واحدها در محل دفتر مرکزی حضور یافتند. طی این دو روز بازدید هایی از واحدهای دامپروری، باغ، گلخانه ها و کشاورزی شرکت نیز بعمل آمد.

🔹️در انتها تیم ارزیاب اقدام به ارائه گزارش در خصوص روند ارزیابی وفعالیتهای شرکت در سفر تعالی نمودند.