مناقصه خرید و تامین حدود 350 متر لوله جداره چاه آب

وضوع مناقصه خرید لوله جدار چاه آب:
لوله جدار 16 اینچ صفاء ساوه 8/7 میلیمتری گازی با ورق x52 به متراژ 150 متر که از این میزان 100 متر بایستی مشبک 200*4 میلیمتری باشد .
– لوله جدار 12 اینچ صفاء ساوه 35/6 میلیمتری گازی با ورق x52 به متراژ 200 متر که از این میزان 150 متر بایستی مشبک 200*4 میلیمتری باشد .
مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات در هر یک از مراحل مختار است.
آدرس محل برگزاری کمیسیون مناقصه: استان قزوین، کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین، جاده روستای زرگر، مجتمع کشاورزی کوثر شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء.
زمان فروش اسناد : از تاریخ چاپ آگهی تا تاریخ 1402/06/16
مهلت تحویل اسناد : تا پایان وقت اداری 1402/06/18 ساعت 16
تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهادات : 1402/06/19 روز یکشنبه ساعت 9:30 صبح
آدرس محل فروش اسناد، تسلیم پیشنهادات، برگزاری مناقصه و اجرای پروژه : فروش اسناد به صورت حضوری و اینترنتی در واحد اداری به آدرس: استان قزوین، کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین، جاده روستای زرگر، مجتمع کشاورزی کوثر، شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء (سهامی خاص) خواهد بود که متقاضیان محترم می توانند با تماس با شماره ذیل اطلاعات لازم در خصوص نحوه دریافت اسناد مناقصه را کسب نمایند. مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات در هر یک از مراحل مختار است. قيمت اسناد مناقصه 500/000 ريال است كه بايد به صورت وجه نقد پرداخت شود و يا به حساب شماره 850432884 یا شماره شبا 160160000000000850432884 IR بانک كشاورزي شعبه آبیک واريز شده و فیش بانکی آن به فروشنده اسناد به صورت حضوری یا اینترنتی تحويل شود.

مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات در هر یک از مراحل مختار است.
مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه معادل 5 درصد قیمت پیشنهادی که باید به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود.
تلفن تماس جهت اخذ اسناد: 09339434225 و 02191090008
تلفن تماس جهت سوالات فنی: 09171536066