مزایده فروش یک قطعه زمین مزروعی در حدود 44 هکتار

مزایده فروش یک قطعه زمین مزروعی در حدود 44 هکتار از اراضی متعلق به شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت  محیاء موسوم به واحد زرین دشت  واقع در شهر چهارباغ

 (ساوجبلاغ استان البرز) (نوبت سوم)

شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء در نظر دارد تعداد یک قطعه زمین مزروعی با سند مالکیت ششدانگ دفترچه ایی به پلاک ثبتی 7012  فرعی از 367 اصلی به متراژ  در حدود 44 هکتار به نام این شرکت به همراه  دو حلقه چاه آب عمیق با مجوز بهره برداری به همراه کلیه متعلقات آن موسوم به واحد زرین دشت واقع در استان البرز ، شهر چهارباغ ،  بلوار اصلی چهارباغ  را از طریق مزایده عمومی نوبت سوم با شرایط زیر بفروش برساند:

1 _ قیمت پایه مصوب مبلغ 6/000/000/000/000 ریال می باشد.

  • 2 _ میزان 5 درصد قیمت پایه مصوب کمیسیون فروش به عنوان سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 300/000/000/000 ریال ( سیصد میلیارد ریال) تعیین گردید که می بایست به حساب جاری شماره 850432884 و یا شماره شبایIR160160000000000850432884 بانک کشاورزی شعبه آبیک به نام شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء(سهامی خاص) واریز و رسید آن به همراه پاکت پیشنهاد قیمت تحویل امور اداری شرکت گردد.
  • 3 _ میزان 50 درصد ثمن معامله بصورت نقدی در زمان انعقاد قرارداد از خریدار دریافت می گردد.
  • 4 _ میزان 40 درصد ثمن معامله طی اقساط 12 ماهه ( یکساله) در ازای دریافت ضمانتنامه بانکی معتبر از خریدار دریافت می گردد.
  • 5 _ میزان 5 درصد از کل ثمن معامله همزمان با تحویل ملک موصوف و انتقال سند در یکی از دفاتر اسناد رسمی از خریدار دریافت می گردد.
  • 6 _ هزینه محضر بالمناصفه به عهده طرفین می باشد.
  • 7 _ کلیه هزینه های مزایده بعهده خریدار می باشد.
  • 8 _ اخذ اطلاعات و بازدید از ملک لازم و ضروری می باشد. بدیهی است در صورت عدم بازدید و اخذ اطلاعات در مورد ملک ، مسئولیتی متوجه این شرکت نخواهد بود. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات و بازدید از ملک موصوف و دریافت فرم شرایط مزایده به امور اداری شرکت به آدرس ذیل مراجعه و یا با تلفن های ذیل تماس حاصل نمایند.

زمان تحویل  پاکت های پیشنهادی تا ساعت 16 عصر روز  پنجشنبه مورخ 1401/07/07

زمان بازگشایی پاکت های پیشنهادی ساعت 14 روز شنبه مورخ 1401/07/09

     محل برگزاری مزایده : استان قزوین ، کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین ، جاده زرگر ، مجتمع کشاورزی کوثر،                                                                                                          دفتر مدیریت  شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء

     شماره تماس جهت هماهنگی: 02166282060- 09339434225-09192630074

تاریخ چاپ آگهی در روزنامه اطلاعات در 10 کادر روز سه شنبه مورخ 1401/06/15

تاریخ چاپ آگهی در روزنامه جام جم در 10 کادر روز یکشنبه مورخ 1401/06/27