مراسم تودیع و معارفه مدیر تولید کشاورزی شرکت کشت و صنعت محیاء

🔰مراسم تودیع و معارفه مدیر تولید کشاورزی شرکت کشت و صنعت محیاء

🔹️به گزارش روابط عمومی شرکت محیاء ، مراسم تودیع مهندس علیرضا رجبی مدیر اسبق و معارفه مهندس کاظمی مدیر تولید کشاورزی جدید شرکت کشت و صنعت محیاء در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ با حضور مهندس صفایی مدیرتولید کشاورزی هلدینگ فردوس پارس و مدیران و کارشناسان شرکت محیا برگزار شد.
🔹️در این مراسم از زحمات مهندس رجبی مدیر سابق تقدیر و تشکر شد و مهندس کاظمی به عنوان مدیر تولید کشاورزی جدید شرکت کشت و صنعت محیا معارفه شد.