عملیات پیوند زنی باغات پسته واحد شیرین آباد شرکت کشت و صنعت محیاء و بازدید مدیر عامل شرکت در مورخه1401/3/21از روند اجرای کار.

عملیات پیوند زنی باغات پسته واحد شیرین آباد شرکت کشت و صنعت محیاء و بازدید مدیر عامل شرکت در مورخه1401/3/21از روند اجرای کار.
🔹️پیوندزنی درختان پسته برای داشتن کیفیت مناسب محصول در پسته و عملکرد بالا یک نیازاساسی است ، پیوند رقم برتر و سازگار به شرایط آب و هوایی و خاک و تطبیق بهتر پایه و پیوندک لازم است مطالعات دقیق تری انجام پذیرد تا محصول تولیدی با کیفیت و بازار پسندی بهتری داشته باشد .
🔸️ به گزارش روابط عمومی شرکت محیاء ، به گفته ی آقای مهندس رجبی مدیر تولید کشاورزی ، بعد از ۳ الی ۴ سال از کاشت نهال یا بذر مستقیم در زمین اصلی پایه هایی که دارای رشد مناسب و قطر ۱ الی ۲ سانتی متر داشته باشند در زمستان سال قبل از ۴۰ تا ۵۰ سانتی متری سر برداری کرده و در خرداد ماه بر اساس شرایط رشد شاخه های جدید در هر پایه به تعداد ۳ الی ۴ پیوندک در جهات مختلف پیوند انجام می شود .
🔸️در ادامه مهندس رجبی عنوان کردند : پس از اینکه عمل پیوند با موفقیت انجام گردید ، آبیاری به موقع و منظم معمولا بعد از پیوندزنی درختان پسته و به فواصل ده تا چهارده روز باید انجام شود و پا جوش های سبز شده در زیر محل پیوند و جوانه هایی که تولید می شود را باید قطع نمود و ارقام مختلفی از پسته برای پیوند زدن بر روی پایه موجود می باشد.
🔸️که در بین این ارقام با توجه به تولید محصول و مقاومت گیاه بر طبق تجربیات گذشته ارقام اکبری و احمدآقایی به دلیل بازدهی بهتر ارقام برتری نسبت به بقیه در منطقه بوئین زهرا (واحد شیرین آباد )میباشند.

اخبار شرکت محیا
اخبار شرکت محیا 1