🔰در راستای ماموریت رسالت اجتماعی بنیاد مستضعفان، کمیته رسالت اجتماعی شرکت کشت و صنعت محیاء اقدام به ترمیم و سیمانکاری دیوار مدرسه فردوسی روستای خرم پشته شهر خاکعلی از توابع شهرستان آبیک با اعتبار حدود ۱۵۰ میلیون تومان نمود.