🔰اتمام عملیات جدول گذاری و بهسازی جاده روستایی منطقه زرگر
در راستای ماموریت رسالت اجتماعی بنیاد مستضعفان ، کمیته رسالت اجتماعی شرکت کشت و صنعت محیا با جذب پیمانکار از سوی بخشداری بشاریات عملیات بهسازی و جدول گذاری جاده های روستایی منطقه زرگر (طرح هادی)را به طول حدود ۲ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد ریال به اتمام رساند.