🔰در راستای ماموریت رسالت اجتماعی بنیاد مستضعفان، کمیته رسالت اجتماعی شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیا با همکاری و هماهنگی شبکه بهداشت و درمان و بسیج کارگری سپاه شهرستان آبیک اقدام به برپایی اردوی جهادی میز سلامت و ارائه خدمات ویزیت و تامین داروی رایگان به مردم عزیز شهرستان ابیک نمود.
در این اقدام حدود ۱۳۰ نفر توسط پزشکان عمومی ، تغذیه و ماما به صورت رایگان ویزیت شده و از خدمات داروی رایگان بهره مند گردیدند.