🔰انجام عملیات سمپاشی روستای حلال آباد همجوار شرکت کشت و صنعت محیا
به گزارش روابط عمومی شرکت محیا، در جهت مبارزه با حشرات موزی و بهداشت روستا در راستای رفع اثرات ناشی از آن ، کمیته رسالت اجتماعی شرکت محیا توسط گروه های جهادی متشکل از پرسنل شرکت محیا اقدام به سمپاشی نمودند‌.