💠 در راستای ماموریت رسالت اجتماعی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، کمیته رسالت اجتماعی شرکت محیاء اقدام به خرید یک عدد دستگاه سانتریفیوژ آزمایشگاه و یک دستگاه اکسیژن ساز ۱۰ لیتری جمعا به ارزش حدود یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و اهدا به بیمارستان شهدای آبیک نمود.
سانتریفیوژ آزمایشگاهی دستگاهی است که برای جداسازی اجزای نمونه های مایعات بدن استفاده می گردد.
دستگاه اکسیژن ساز نیز به صورت امانی در اختیار بیمار نیازمند مبتلا به فیبروز ریه گردید.