در راستای عمل به فرامین رهبر معظم انقلاب ، جمعی از کارکنان شرکت کشت و صنعت محیا با حضور خود در راهپیمایی روز جهانی قدس، انزجار خود را از جنایات رژیم کودک کش صهیونیسم اعلام نموده و شهادت مردم مظلوم غزه و نیز مستشاران نظامی ایران در سوریه را به دست اسراییل غاصب محکوم نمودند.
#به امید آزادی قدس شریف