دومین جلسه تعالی سازمانی شرکت کشت و صنعت محیاء

🔰دومین جلسه تعالی سازمانی شرکت کشت و صنعت محیاء با حضور مدیرعامل و مدیران میانی برگزار شد.

🔹️به گزارش روابط عمومی شرکت محیاء ، دومین جلسه تعالی سازمانی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ با حضور مدیر عامل و مدیران میانی شرکت برگزار و در خصوص پیشرانه های رهبری ، استراتژی و مدیریت فرآیندها بحث و گفتگو به عمل آمد.