دوره آموزشی سامانه های اعلان و اطفاء حریق و نحوه استفاده از کپسول های آتش نشانی و رینگ اطفاء حریق تایه ها با حضور کارشناس واحد ایمنی و تعدادی از پرسنل حفاظت فیزیکی به منظور بالا بردن سطح آگاهی در زمینه پیشگیری ، ایمنی و مقابله با آتش سوزی روز سه شنبه مورخه 1402/11/3 در محل دامپروری واحد دام اصیل آبیک برگزار گردید.