دستیابی به رکورد تولید ۴۵ کیلوگرم شیر

دستیابی به رکورد تولید ۴۵ کیلوگرم شیر به ازای هر راس دام توسط شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیا.
به گزارش روابط عمومی شرکت محیا، به لطف ایزد منان و تلاش شبانه روزی پرسنل، شرکت محیا به رکورد ۴۵ کیلوگرم شیر و تناژ روزانه بیش از ۱۱۵ تن شیر دست یافت.
بدیهی است با توجه به شرایط مطلوب موجود، تازه تاسیس بودن واحد دامپروری و ترکیب گله جوان، دستیابی به رکوردهای بالاتر در آینده دور از انتظار نخواهد بود.