دستیابی به رکورد تولید ۴۴ کیلوگرم شیر به ازای هر راس دام

دستیابی به رکورد تولید ۴۴ کیلوگرم شیر به ازای هر راس دام توسط شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیا .
به گزارش روابط عمومی شرکت محیا، به لطف ایزد منان و تلاش شبانه روزی پرسنل ، شرکت محیا به رکورد ۴۴ کیلوگرم شیر و تناژ روزانه ۱۱۵ تن شیر دست یافت .
بدیهی است با توجه به شرایط مطلوب موجود، تازه تاسیس بودن واحد دامپروری و ترکیب گله جوان، دستیابی به رکوردهای بالاتر در آینده دور از انتظار نخواهد بود .