خرید یک دستگاه تریلی کشنده

🔰خرید یک دستگاه تریلی کشنده حمل شیر با ظرفیت 25 تن و تبدیل وضعیت و بازسازی دو دستگاه کامیون به تریلی و کمپرسی جهت حمل کود حیوانی جمعا به مبلغ 8 میلیارد تومان توسط شرکت کشت و صنعت محیا