خرید و اهداء یک دستگاه آمبولانس

آیین تحویل یک دستگاه آمبولانس مجهز به شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک
در راستای ماموریت رسالت اجتماعی بنیاد مستضعفان و با توجه به نیاز بیمارستان شهدای آبیک ، کمیته رسالت اجتماعی شرکت محیا اقدام به خرید و اهداء یک دستگاه آمبولانس مجهز و مدرن به شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک با اعتبار ۲۲ میلیارد ریال و با حضور فرماندار محترم شهرستان ، نماینده امام جمعه ، فرمانده سپاه و نیروی انتطامی شهرستان و نماینده دانشگاه علوم پزشکی قزوین نمود.