جلسه آشنایی با مدل تعالی سازمانی و معیارهای آن برای کارشناسان محترم واحد دامپروری

🔰جلسه آشنایی با مدل تعالی سازمانی و معیارهای آن برای کارشناسان محترم واحد دامپروری شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیا برگزار شد.
🔹️به گزارش روابط عمومی شرکت محیا ، این جلسه که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ روز چهارشنبه با حضور دبیر تعالی و مدیر منابع انسانی و کارشناسان واحد دامپروری صورت گرفت، اعضاء ضمن آشنایی با مدل تعالی سازمانی در خصوص چگونگی انجام امور این سازمان در راستای مدل یاد شده به بحث و تبادل نظر پرداختند.
🔹️خانم دکتر محبی اظهار داشت : مدل تعالی سازمان را می توان با ویژگی هایی نظیر مدیریت مبتنی برفرآیند های سازمانی ، توجه ویژه به نتایج کسب شده توسط سازمان، ارزیابی مبتنی بر واقعیت ، شناسایی نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود ، ارایه تصویر واقعی از فعالیتهای سازمان ، تبادل تجربیات درون و برون سازمانی با بکارگیری ابزار بهینه کاوی و نهایتا استفاده از رویکرد خود ارزیابی به منظور تعالی سازمان معرفی نمود .
🔹️وی دستاوردهاي حاصل از ارزيابي مدل را بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف سازمان دانست.