🔰اهدای لوح تقدیر به مدیرعامل شرکت کشت و صنعت محیا توسط ریاست محترم اداره بهداشت شهرستان آبیک در راستای پیشبرد اهداف متعالی نظام سلامت در شهرستان آبیک از جمله تجهیز خانه های بهداشت روستاهای اطراف شرکت توسط گروه های جهادی سلامت محور در سطح شهرستان