🔰به مناسبت روز حراست از مدیر و کارکنان حفاظت فیزیکی شرکت محیا تقدیر شد.
🔹️ به گزارش روابط عمومی شرکت محیا، از واحد حراست شرکت با حضور مدیرعامل و مدیر مالی از اعضای واحد حراست تقدیر شد.
🔹️در این جلسه مهندس احمدی ضمن اشاره به حساسیت بسیار بالای این واحد ، به پاس خدمات شایسته و تلاش های شبانه روزی در تحقق اهداف حفاظتی و پیشرفت برنامه های حراست و همچنین انجام وظایف و مسئولیت های محوله با اهدای گل و هدایای تقدیر و تشکر نمودند.