تجلیل از عملکرد کارکنان نمونه

🔰تجلیل از عملکرد کارکنان نمونه شرکت کشت و صنعت محیا ، مربوط به شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱
🔹️به گزارش روابط عمومی شرکت محیا، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ از عملکرد کارکنان که توسط مدیران بخش ها و منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفته شده بود ،از۱۰ درصدکارکنانی که حائز بیشترین نمرات بودند تقدیر و تشکر بعمل آمد و آقایان دکتر آذربایجانی و مهندس گودرزی به نمایندگی از کارکنان در جلسه حضور یافتند.
🔹️لازم بذکر است که کارکنان در سطوح مختلف عناوین شغلی قرار گرفته (کارگر، کارشناس، نگهبان، مدیر و…) و بر اساس تعداد نفرات موجود در هر عنوان شغلی تعیین گردید که از ۱۰ درصد (۳۰ نفر) مشمول دریافت پاداش قرار گرفته شدند.