🔰کلاس آموزشی آشنایی با مدل تعالی سازمانی با حضور کارشناسان و کارکنان واحد دامپروری شرکت محیا برگزار گردید.
🔹️به گزارش روابط عمومی، این دوره آموزشی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ با همکاری و تدریس دکتر جاوید احمدی ضمن اشاره به پیشینه تعالی سازمانی در دنیا و ایران، به تشریح مدل تعالی EFQM ، اهمیت پیاده سازی آن در موفقیت کسب و کار شرکتها و همچنین ارائه ۹ معیار مدل تعالی و همچنین توضیحاتی در خصوص ماموریت ها ، چشم انداز و ارزش های شرکت پرداخت.
🔹️این کلاس آموزشی با هدف حضور در هفتمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت در شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیا تشکیل شده است.

 این شرکت در دوره گذشته، موفق به اخذ تقدیرنامه ۲ ستاره شده بود.