برگزاری کلاس آموزشی
با توجه به قرار داشتن در فصل گرما و لزوم توجه به افزایش باروری دام ها در این فصل و در راستای افزایش دانش و بازآموزی پرسنل واحد دامپروری ، در تاریخ 1403/04/20 کلاس آموزشی با موضوع اصول آماده سازی و تلقیح دام توسط مهندس فتح الهی کارشناس بخش تولید مثل برگزار شد.