برگزاری کلاس آموزشی پیشگیری

🔰برگزاری کلاس آموزشی پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر در شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیا

🔹️به گزارش روابط عمومی شرکت محیا، به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر، شرکت محیا در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر ، توزیع پمفلت های آموزشی و چاپ پوستر و بنر در قسمت های مختلف شرکت و همچنین تشکیل گروه کوهنوردی در شرکت و ایجاد گروه ۲۰ نفره کوهنوردی با هدف و موضوع فوق برای کارکنان شاغل در دفتر جلسات توسط کارشناس ارشد روانشناسی بالینی صورت گرفت.