برگزاری کلاس آموزشی اصول صحیح ساخت TMR

برگزاری کلاس آموزشی اصول صحیح ساخت TMR در واحد دامپروری شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیا برای پرسنل ساخت خوراک و فیدینگ در روز سه‌شنبه مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ .