برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر محترم حراست شرکت کشت و صنعت محیاء.

🔰برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر محترم حراست شرکت کشت و صنعت محیاء.

🔹مراسم تودیع و معارفه مدیر محترم حراست شرکت کشت و صنعت محیاء با حضور مدیران و سرپرستان روز دوشنبه 29 فروردین ماه 1401 برگزار شد.

🔹در این مراسم که با حضور مدیر محترم حراست هلدینگ فردوس پارس  برگزار شد، از آقای احمد مداح مدیر حراست سابق به پاس زحمات و خدمات  تقدیر و آقای ایمان خراسانی به عنوان مدیر حراست جدید شرکت محیاء معارفه شد.

🔹و در پایان مدیرعامل و سایر مدیران و سرپرستان شرکت کشت و صنعت محیاء ضمن تشکر و قدردانی از زحمات آقای احمد مداح، برای آقای ایمان خراسانی آرزوی موفقیت و سربلندی نمودند.