برگزاری دوره آموزشی رفتار سازمانی

🔰برگزاری دوره آموزشی رفتار سازمانی در شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیا
🔹️به گزارش روابط عمومی، شرکت محیا در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ اقدام به برگزاری دوره آموزشی رفتار سازمانی پیشرفته برای کارشناسان و مدیران میانی نمود.
🔹️هدف از این دوره ارائه راهکارهای بهتر در برقراری ارتباط بین همکاران و همچنین نحوه تعامل با کارکنان مختلف و ایجاد انگیزه در بین افراد و کاهش تنش های شغلی به منظور افزایش بهره وری تشکیل گردید.