برگزاری جلسه کمیته فنی کشاورزی و دامپروری

*برگزاری جلسه کمیته فنی کشاورزی و دامپروری *
به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت محیا در روز شنبه مورخه ۱۲ اسفندماه ، جلسه کمیته فنی در محل دامداری آبیک، با حضور مدیر دامپروری، مدیر فنی ، مدیر منابع انسانی و کارشناس ایمنی و بهداشت برگزار گردید.
در این جلسه اهم موارد ،طی بازدیدهای صورت گرفته توسط مدیران مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم به منظور بهبود شرایط و رفع مشکلات و موانع در دو بخش تولید دامپروری و کشاورزی تشریح و ارائه گردید.