برگزاری اولین جلسه تعالی سازمانی شرکت کشت و صنعت محیاء در سال ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی شرکت محیاء ، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ جلسه تعالی سازمانی در دفتر مرکزی واحد آبیک با حضور کارشناسان و مدیران به عنوان اعضای کارگروه برگزار شد و ضمن تشریح معیارها و زیر معیارهای مدل تعالی در خصوص خود ارزیابی ، اظهارنامه نویسی و همچنین استراتژی های شرکت ، توانمند سازی ها ، نتایج جامعه ، فرآیند ها ، محصولات ، خدمات و نتایج کسب و کار مورد بررسی و تحلیل قرار داده شد.