🔰بازدید معاونت محترم امور اداری و پشتیبانی بنیاد مستضعفان و هیئت همراه از شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیا 🔹️به گزارش روابط عمومی شرکت محیا ، در روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ جناب آقای وثوقی معاونت محترم امور اداری و پشتیبانی بنیاد مستضعفان ، جناب آقای جهاندیده مدیر کل محترم منابع انسانی بنیاد مستضعفان ، جناب آقای اسلامی مدیر کل حقوقی بنیاد مستضعفان ، جناب آقای آذری مدیریت محترم منابع انسانی هلدینگ فردوس پارس و جمعی از کارشناسان حوزه منابع انسانی بنیاد از شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیا بازدید بعمل آوردند. 🔹️در ابتدا، با حضور مدیران شرکت جلسه ای تشکیل گردید و جناب مهندس احمدی مدیرعامل شرکت محیا در خصوص معرفی شرکت گزارشی ارائه نمودند و در ادامه از عملکرد و فعالیت های حوزه ی منابع انسانی و مشکلات مربوطه مباحثی مطرح و مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. 🔹️و در پایان نیز از بخش های مختلف واحد دامپروری ۶۰۰۰ راسی آبیک بازدید بعمل آمد.