بازدید معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی

معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین و سایر همکاران این سازمان از شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیا در شهرستان آبیک بازدید نمودند.
به گزارش روابط عمومی شرکت محیا، آقای دکتر حسن نژاد معاون وزیر جهاد کشاورزی و  آقای دکتر عطائی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین و هیات همراه، از بخش های مختلف دامپروری، گلخانه و … شرکت محیا و همچنین محل احداث فاز دوم پروژه دامپروری ۶۰۰۰ راسی بازدید به عمل آوردند.