بازدید مدیر تولید کشاورزی هلدینگ فردوس پارس از باغ آبیک شرکت کشت و صنعت محیاء

🔰بازدید مدیر تولید کشاورزی هلدینگ فردوس پارس از باغ آبیک شرکت کشت و صنعت محیاء

🔹️ بازدید آقای مهندس صفایی مدیر تولید کشاورزی هلدینگ فردوس پارس از باغ آبیک در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ و کاشت اولین نهال گردوی کشت بافتی توسط ایشان در پی آغاز کاشت طرح ۷۰ هکتاری باغ چندلر در این واحد.