بازدید ریاست محترم هیئت مدیره هلدینگ

بازدید ریاست محترم هیئت مدیره هلدینگ، معاون محترم تولید دامپروری هلدینگ و مدیران محترم عامل شرکت های قیام و تلیسه نمونه از واحد شیرین آباد شرکت کشت و صنعت محیا به منظور امکان سنجی جهت توسعه فعالیت دامپروری و احداث دامداری شیری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ .