ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین و معاونین این سازمان از شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیا در شهرستان آبیک بازدید نمودند.
به گزارش روابط عمومی شرکت محیا، آقای دکتر عطایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی به همراه آقای مهندس عزتی معاون توسعه امور دام و آقای بهرامی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین و سایر همکاران، از بخش های مختلف دامپروری، گلخانه و … شرکت محیا و همچنین محل احداث پروژه کارخانه شیر خشک و فاز دوم دامپروری ۶۰۰۰ بازدید به عمل آوردند.