بازدید دبیر محترم شورای فرهنگی بنیاد مستضعفان

🔰بازدید دبیر محترم شورای فرهنگی بنیاد مستضعفان جناب آقای دکتر احمدی و جناب آقای پرهام از شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیا

🔹️به گزارش روابط عمومی شرکت محیا، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ دبیر محترم شورای فرهنگی بنیاد مستضعفان ضمن بازدید از واحدهای تولیدی این شرکت طی جلسه ای با حضور کلیه اعضای شورای فرهنگی شرکت محیا ، اقدامات و عملکرد شورای فرهنگی این شرکت را مورد بررسی قراردادند. ایشان ضمن تاکید بر اولویت بندی کارهای فرهنگی ، توجه به کیفی بودن ، اثر بخشی و نیازسنجی از پرسنل شاغل در شرکت در خصوص انجام فعالیت های فرهنگی سرلوحه کار قرارداده و عنوان نمودند که کار فرهنگی باید مبتنی بر نیازسنجی و نظرسنجی از کارکنان صورت گیرد .
🔹️در پایان نیز توجه به موضوع خانواده و برگزاری کارگاه های تخصصی در این حوزه را مورد تاکید قراردادند.