بازدید آقای دکتر خرمیان مشاور ورم پستان از واحد دامپروری

در تاریخ ۱۶ خرداد ماه آقای دکتر خرمیان مشاور ورم پستان از گله بازدید نمودند. در این بازدید پس از مشاهده روند درمان، اطلاعات و شاخص‌های ورم پستان مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه، راه‌اندازی on farm culture در راستای درمان هدفمند ورم پستان و کاهش هزینه‌ها صورت پذیرفت. همچنین جلسه آموزشی با حضور کارشناسان واحد برگزار شد.