بازدید آقای دکتر امانلو از واحد دامپروری

🔰بازدید آقای دکتر امانلو از واحد دامپروری شرکت محیا در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۲
🔹️در این بازدید ابتدا ایشان از بخشهای مختلف گله بازدید و پس از آن نکات فنی مربوط به بازدید را با حضور کارشناسان مطرح نمودند.
🔹️ در ادامه طی برگزاری کلاس آموزشی، آخرین اطلاعات و یافته های علمی بر اساس NRC2021 برای تیم کارشناسی دامپروری ارائه گردید.