آگهی مناقصه خرید سوله و عملیات اجرای ابنیه فنی گاوداری

شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات اجرای فونداسیون 1 باب سالن(دستمزدی)، خرید سازه صنعتی(سوله)، نصب پوشش سقف آن، حمل و نصب سوله ، واجد شرایط واگذار نماید:
‌أ. خرید سازه و پوشش سقف
الف–1) 1 باب سالن باکس های تحقیقاتی به ابعاد 14*42 به وزن تئوریک حدوداً 18.000 کیلوگرم
‌ب. دستمزد حمل و نصب سوله ها و اجرای فونداسیون سوله‌ فوق
تبصره- کلیه موارد بند ب دستمزد بوده و شامل مصالح و متریال نمی‌باشد.
زمان فروش اسناد : از تاریخ 1403/03/29 تا تاریخ 1403/04/15
مهلت تحویل اسناد : تا پایان وقت اداری 1403/04/16
تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهادات : 1403/04/17 ساعت 10 صبح (یکشنبه، هفده ام تیر ماه سال یک‌هزار و چهارصد و سه)
آدرس محل فروش اسناد، تسلیم پیشنهادات، برگزاری مناقصه و اجرای پروژه : فروش اسناد به صورت حضوری و اینترنتی در واحد اداری به آدرس: استان قزوین، کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین، جاده روستای زرگر، مجتمع کشاورزی کوثر، شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء (سهامی خاص) خواهد بود که متقاضیان محترم می توانند با تماس با شماره ذیل اطلاعات لازم در خصوص نحوه دریافت اسناد مناقصه را کسب نمایند. مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات در هر یک از مراحل مختار است. قيمت اسناد مناقصه 2/000/000 ريال است كه بايد به صورت وجه نقد پرداخت شود و يا به حساب شماره 850432884 بانک كشاورزي شعبه آبیک واريز شده و فیش بانکی آن به فروشنده اسناد تحويل یا از طریق اینترنت ارسال شود. مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات در هر یک از مراحل مختار است.
تلفن تماس جهت اخذ اسناد: 09339434225 و   02191090008
تلفن تماس جهت سوالات فنی: 09127417942