گزارش خبری از گاوداری ۶۰۰۰ راسی شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء در شبکه خبری HiSPANTV