🔰به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت محیا، به مناسبت روز ملی حسابدار از کارکنان واحد حسابداری با حضور مدیران و کارشناسان با اهدای شاخه گل تجلیل بعمل آمد.