معرفی واحدهای تابعه :

 شركت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء داراي شش واحد تحت عنوان واحد کشاورزی ، دامپروری و باغداری آبیک ( دفتر مرکزی) ، واحد تولید پسته پروین آباد (زرندیه) ، واحد زراعت و باغ پسته شیرین آباد (بوئین زهرا) ، واحد گلخانه تولید نشاء وحدت ( هشتگرد) ، واحد گلخانه گل رز ( تهران ، بنیاد ) ، واحد زراعی زرین دشت (چهار باغ) مي باشد.