ذینفعان محترم

احتراماً نظر به ایجاد رابطه دو سویه و ایجاد تعامل و هم افزایی بیشتر ، فرایند نظرسنجی از ذینفعان محترم شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء انجام می گیرد. امید است با ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده خود ما را در دستیابی به اهداف مورد نظر یاری فرماييد.

همچنین ارائه توضیحات و مصادیق نیز راهگشای بهبود و اصلاح خواهد بود.

                                                                 ( در صورت تمایل برای ارتباطات آینده تکمیل شود )