شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات اجرای بتن غلطکی (RCC) روسازی مسیرهای دسترسی و جاده ها  و محوطه سازی  گاوداری 3000 رأس مولد آبیک بشماره   26-1401 به مقدار حدود 5000 مترمکعب را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار یا تامین کننده واجد شرایط واگذار نماید:

موضوع مناقصه عبارتست از اجرای روسازی بتن غلطکی (RCC ) گاوداری 3000 رأس مولد آبیک بشماره 26-1401 جهت روسازی مسیر ها و جاده های دسترسی واحد دامپروری در حال احداث به مقدار حدود 5000 متر مکعب

زمان فروش اسناد : از تاریخ 17/03/1401 تا تاریخ 29/03/1401

مهلت تحویل اسناد :  تا پایان وقت اداری 30/03/1401

تاریخ بازگشایی  پاکت پیشنهادات : 31/03/1401 ساعت 10 (سه شنبه سی و یکم خرداد ماه سال یک ‌هزار و چهارصد و یک)

آدرس محل فروش اسناد، تسلیم پیشنهادات، برگزاری مناقصه و اجرای پروژه : فروش اسناد به صورت حضوری و اینترنتی در واحد اداری به آدرس: استان قزوین، کیلومتر 15 جاده  قدیم آبیک به قزوین، جاده روستای زرگر، مجتمع کشاورزی آبیک، شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء (سهامی خاص) خواهد بود که متقاضیان محترم می توانند با تماس با شماره ذیل اطلاعات لازم در خصوص نحوه دریافت اسناد مناقصه را کسب نمایند. مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات در هر یک از مراحل مختار است. قيمت اسناد مناقصه 000/000/1 ريال است كه بايد به صورت وجه نقد پرداخت شود و يا به حساب شماره  850432884 یا شماره شبا 160160000000000850432884IR بانک كشاورزي شعبه آبیک واريز شده و فیش بانکی آن به فروشنده اسناد به صورت حضوری یا اینترنتی ارسال گردد.

مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات در هر یک از مراحل مختار است.

ضمانتنامه شرکت درمناقصه مبلغ 000/000/000/1 ریال (یک میلیارد ریال) می باشد.

تلفن تماس جهت اخذ اسناد: 09127417942  و 61-02166282060 داخلی 1296

تلفن تماس جهت سوالات فنی:  09197045370-9127417942

 

شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء(سهامی خاص)

تاریخ چاپ اول  آگهی در روزنامه اطلاعات : سه‌شنبه 17/03/1401

تاریخ چاپ دوم  آگهی در روزنامه جهان اقتصاد : یکشنبه 22/03/1401